Hvem er vi?

Vores underviser team er sammensat af dygtige fagprofessionelle og specialpædagogiske medarbejdere, så vi både kan give den faglige og personlige sparring, du har brug for.

Social Code STU

Undervisere

Vores personale er bygget op om et team, der består af:

For at hjælpe dig godt videre, mener vi, at du skal mødes at dygtige STU-undervisere, der kan give dig en grundig indføring i de emner, programmer og platforme, som interesserer dig.

Samtidigt ved vi, at for komme godt igennem vores forløb, kræver det en håndholdt pædagogisk indsats, hvor vi hele tiden er opmærksomme på de udfordringer, der kan vanskeliggøre processen.

Yderligere er det vigtigt for os, at du får den rette vejledning, når du skal videre ud i livet – fx hvis du skal videre på en erhvervsuddannelse efter endt forløb hos os. 

Undervisning

Faglærer

Personlig støtte

Pædagog

Afklaring

Vejleder