STU fag

Hos Social Code STU kan du udover dit linjefag og de tilhørende valgmoduler vælge mellem en masse spændende valgfag, der retter sig mere mod hverdagslivet, skolefærdigheder, og din trivsel generelt

Fag på Social Code STU

Hvilke fag kan jeg vælge?

På Social Code STU vælger du et linjefag med tilhørende valgmoduler, der udgør den overordnede ramme for din uddannelse. Udover de valgmoduler, der hører til linjefaget, er der nogle fag, der indgår obligatorisk i din uddannelsesplan. Yderligere kan du vælge ud fra en lang række valgfag, der støtter op om din sociale og personlige udvikling. 

Som udgangspunkt er der afsat 10 timer i ugeskemaet til fag udover linjefaget og tilhørende valgmoduler. Du kan se på nedenstående liste hvad vi tilbyder på nuværende tidspunkt.

Katalog over STU fag

Almen daglig livsførelse

I det obligatoriske fag ADL (almen daglig livsførelse) arbejder vi med de unge om at etablere en hverdag, der peger i retning af et selvstændigt voksenliv.

Det vil sige, at vi foretager indkøb, gør rent, vasker op, vasker tøj, taler om almindelig hygiejne, madlavning, gode søvn- og madvaner, økonomi, hvordan man betaler regninger, ringer til myndigheder etc.

En del af ADL-faget er kædet sammen med ud-af-huset aktiviteterne, der også knytter sig til Samfund & samtid.

Her øver vi at ”gå ud” ud med alt hvad der følger med (fx lære at håndtere nye situationer og steder).

Faget ADL er obligatorisk, og derfor altid en del af uddannelsesplanen

Samfund & samtid

I det obligatoriske fag Samfund og samtid tager vi ting op, der rører sig i samfundet aktuelt. Det kunne fx være information om partier og politik i forbindelse med en valgperiode, krig i Europa, inflation og økonomiske kriser, køn og seksualitet, store kultur- eller sportsbegivenheder og meget andet.

Fælles for indholdet på faget er at give dig og dine klassekammerater et indblik i, og en forståelse for den virkelighed og det samfund, I befinder jer i. Hver anden uge tager vi ud af huset til forskellige typer af ”kulturoplevelser” – fx et besøg på Christiansborg, museer, udstillinger, arrangementer, esportskampe etc.

Ud-af-huset aktiviteterne er kædet sammen med ADL-faget, hvor vi øver at ”gå ud” ud med alt hvad der følger med (fx lære at håndtere nye situationer og steder).

Faget Samfund & samtid er obligatorisk, og derfor altid en del af uddannelsesplanen

Kost & ernæring

I forlængelse af valgfaget Fitness og bevægelse tilbyder vi også undervisning i kost og ernæring, hvor vi både underviser i, men også sammen laver sund og næringsrig mad.

Til dig, der måtte ønske det, kan vi lave kostplaner som vi kan hjælpe dig med at følge i hverdagen.

Yderligere bliver det et fag, hvor vi vil introducere dig for forskellige typer af økologiske og biodynamiske grøntsager dyrket af en samarbejdspartner, der driver et økologisk landbrug.

Dele af valgfaget Kost og ernæring indgår undervisningen på esportsholdet.

Fitness & bevægelse

På Social Code STU har  du mulighed for at få et fitness-medlemskab, der kan benyttes så ofte du har lyst til, men der bliver skemalagt faste dage med underviser.

De skemalagte dage foregår ikke nødvendigvis altid i et fitnesscenter – der kan også være tale om arrangerede orienteringsløb, svømning, længere gåture, eller besøg hos lokale idræts- og sportsforeninger.

Fælles for indholdet på faget er at give dig en introduktion til motion og bevægelse samt støtte til at opsøge foreninger, der kunne have interesse for dig.

Dele af valgfaget Fitness og bevægelse indgår i undervisningen på esportsholdet.

Esport & esport coach

Vores elever har ofte udviklet deres generelle IT-interesse gennem computerspil og gaming. Vi organiserer derfor fritidsaktiviteter for de unge, der tager afsæt i deres interesse for gaming.

Her bruger vi spillene som et fælles tredje for at arbejde videre med gruppedeltagelsesprocesser, hvor du vil lære at samarbejde gennem digitale medier, du allerede føler dig hjemme i.

Vi har dog formaliseret gaming-delen, så tager den tager form som et esportshold, hvor vi træner særlige færdigheder, der er konkret medvirkende til at blive dygtigere til selve spillene (særligt CS:GO, PUBG, LoL, Dota 2), men også hvad det vil sige at være del at et hold, der skal få et samarbejde til at fungere.

Bl.a. har vi lavet en udgave af en uddannelse til esportscoach som vores esportshold skal tage. Yderligere inviterer vi til gaming-arrangementer, hvor andre STUer med IT- og gaming-linjer er velkomne til at komme forbi og spille med.

Skolefag

Hvis du gerne vil være bedre til at skrive, tale og læse engelsk, eller blive bedre til skriftlig og mundtlig dansk eller mundtlig matematik, tilbyder vi valgfag der retter sig mod 9. klasses afgangseksamen – på nuværende tidspunkt: Dansk, engelsk og matematik.

Vi hjælper også med tilmelding til AVU/VUC, hvis du ønsker støtte til at færdiggøre en 9. klasse. I det tilfælde hjælper vi med tilmelding, støtte og klargøring op til eksamen.

Valgmodul som valgfag

Du kan også vælge valgmoduler fra andre linjefag end det, du selv har valgt. 

Hvis du fx har valgt Software- og spiludvikling, men stadig synes det er spændende at arbejde med grafisk design, kan du fx vælge ‘PhotoShop / Illustrator’ som et af dine valgfag.

Eller hvis dit linjefag er Grafisk design, og du kunne tænke dig at gå lidt mere i dybden med koden bag Unity, så kunne du tage Unity – Junior Programmer som supplement til Unity – Objektmodellering.

Klub

Mindst en gang om ugen har vi klubtimer på skemaet. Her finder vi sammen om spil, gode snakke, oplevelser ud af huset og meget andet.

Her er der mulighed for at være sammen på andre måder end i undervisningen, og en god måde at styrke fællesskabet på.

 

Klub er ikke et valgfag, men et tilbud, der indgår i ugeskemaet.

Seksual undervisning

Seksualitet udgør en væsentlig dimension i livet for de fleste individer, herunder også unge med kognitive og fysiske udfordringer.

For at imødegå tabuer om seksualitet, bruger vi i faget seksualundervisning, tid på at tale med dig om hvad det vil sige at opdage sin krop.

Undervisningen er diskussionsbaseret og sætter fokus på, at du tilegner dig viden om kroppens biologi og menneskets seksualdrift. Vi taler ligeledes om prævention samt at beskytte sig mod kønssygdomme.

Eksempel på skema for to uger

Mandag
09:00 - 10:15

Softwareudvikling

10:30 - 11:30

Softwareudvikling

11:30 - 12:15

Frokost

12:15 - 13:30

Softwareudvikling

Tirsdag
09:00 - 10:15

ADL

10:30 - 11:30

ADL

11:30 - 12:15

Frokost

12:15 - 13:30

Fitness & bevægelse

Onsdag
09:00 - 10:15

Softwareudvikling

10:30 - 11:30

Softwareudvikling

11:30 - 12:15

Frokost

12:15 - 13:30

Pædagogiske samtaler

Torsdag
09:00 - 10:15

Kost og ernæring

10:30 - 11:30

Kost og ernæring

11:30 - 12:15

Frokost

12:15 - 13:30

Klub

13:30 - 15:30

Klub

Fredag
09:00 - 10:15

Softwareudvikling

10:30 - 11:30

Softwareudvikling

11:30 - 12:15

Frokost

12:15 - 13:30

Klub

Mandag
09:00 - 10:15

Support og infrastruktur

10:30 - 11:30

Support og infrastruktur

11:30 - 12:15

Frokost

12:15 - 13:30

Support og infrastruktur

Tirsdag
09:00 - 10:15

Skolefag: Dansk

10:30 - 11:30

Samfund & samtid

11:30 - 12:15

Frokost

12:15 - 13:30

Fitness & bevægelse

Onsdag
09:00 - 10:15

Support og infrastruktur

10:30 - 11:30

Support og infrastruktur

11:30 - 12:15

Frokost

12:15 - 13:30

Pædagogiske samtaler

Torsdag
09:00 - 13:30

Tur for hele huset

Fredag
09:00 - 10:15

Esport

10:30 - 11:30

Esport

11:30 - 12:15

Frokost

12:15 - 13:30

Klub